سه شنبه, 31 مرداد 1396
سایت خبری بندر دیر

وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر+تصاویر

بیژن زنگنه، وزیر نفت صبح امروز (پنجشنبه، چهارم شهریورماه) پس از ورود به بوشهر و دیدار با مصطفی سالاری استاندار بوشهر، در جلسه اداری شورای این استان شرکت کرد.

جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 6 

جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 10

جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 21 جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 16 جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 25 جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 23  

مصطفی سالاری استاندار بوشهر و بیژن زنگنه وزیر نفت

 

جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 22 

بیژن زنگنه، وزیر نفت

جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 20
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 19
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 18
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 17 

بیژن زنگنه، وزیر نفت

جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 15 

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

 

جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 14
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 13
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 12
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 11
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 9
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 8
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 7 
جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 4  

سکینه الماسی، نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی

 

 

 

جلسه اداری شورای استان بوشهر با حضور زنگنه وزیر نفت 24

اضافه کردن نظر


اخبار نجیرم